ERP4 Системата – Вашият умен инструмент за управление на производствените процеси

ERP4 Системата е Умно Управление на Производствените Процеси

ERP4 системата предоставя пълен набор от функционалности за управление на всички производствени процеси в едно предприятие, подходяща за е всички организации, като лесно се внедрява, без да нарушава ритъма на работа на предприятието и не изисква сложни обучения на персонала.

Защо създадохме ERP4 системата?

В процеса на проучване на бизнес пазарите в България, стана ясно, че голяма част от фирмите изпитва трудности в работата със складовата програма или не са удовлетворени от функционалностите на софтуера, които са базови за работата на предприятието. Като компания специализирана в разработката на интелигентни бизнес решения, софтуери и складови програми, създадохме единен умен инструмент за управление на всички бизнес процеси в предприятието. Компаниите в този сектор се нуждаят от лесни за интеграция, иновативни софтуерни решения, които реално им помагат да подобрят производствените процеси – доставка на суровини, производство, складиране, продажби, фактуриране, финансовите потоци, справки и анализи. Всички тези процеси са обвързани в единния складов софтуер ERP4 системата и са облачно базирани. BI (Business Intelligent) модула дава безгранични възможности на висшия мениджмънт на предприятието за справки и анализи на всеки отделен процес или мащабно анализиране на целия бизнес по производство.

Защо ERP4 системата е по-различен складов софтуер от всички останали?

Цялостната логика, по която е изградена ERP4 системата е интуитивна мрежа от презададени процеси, които са взаимно свързани. Тези процеси описват цялостната структура на предприятието от началото (доставка на суровини), през производствените процеси, до края (продажбата). По този начин ERP4 системата не позволява да се допуснат грешки от операторите на складовия софтуер на всички нива. Или иначе казано, няма как да се извърши производство, без да се направи доставка, няма как да се извърши продажба без да се изпише стоката от складовата наличност. Всички тези процеси са до такава степен взаимосвързани, че свеждат грешките по веригата до нула. На база на цялата база данни от информация във всяко звено на производството, BI Модула може да генерира кръстосани справки, отчети и анализи, които позволяват на управляващите мениджъри да планират, прогнозират и таргетират, боравейки с актуална информация в реално време.

Създадохме ERP система, която е като жив организъм, който се развива заедно с вашия бизнес, като интелигентен инструмент, който можете да използвате по най-добрия за вас начин така, че да имате по-ефективно производство, повече автоматизирани процеси, по-малко грешки, повече печалби. Отличната отчетност в предприятието води до оптимизация на разходите и увеличение на продажбите. Вие ще знаете във всеки един момент какви разходи, за какво се правят във всеки един от отделите ви, а BI модула ще анализира и ще ви предостави актуални справки така, че да имате реална база, на която да планирате бизнеса си.

Трудна ли е интеграцията на ERP4 системата и колко време е необходимо за обучение на персонала?

ERP4 системата е изключително лесна за имплементиране. Системата е опростена, лесна за работа и интуитивна. Тази складова програма е облачно базирана и предоставя достъп от всяко устройство, стига да имате интернет връзка. ERP4 притежава интуитивен интерфейс и можете да започнете работа веднага. Не са необходими сложни обучения, които да протичат с дни, не са нужни допълнителни настройки. Имате достъп до пълния набор от инструменти, за да започнете да управлявате вашия бизнес още сега по иновативен начин, навлизайки лесно в дигиталната икономика без стресови ситуация за вашия персонал и бизнеса ви. Въвеждането на данните в ERP4 системата е най-важния процес, който изцяло обуславя коректното функциониране на модулите на системата, както и коректността на справките и анализите, които ще получавате.

За кои фирми е предназначена ERP4 системата?

ERP4 системата е SaaS (Software as a Service) технология, която покрива всички нужди на производствените компании от такива с тежки и сложни производствени процеси, със складове ситуирани на различни локации, със сложни вътрешни процеси за управление, до малки и средни производствени компании. Всички те имат нужда от ефективно, иновативно управление на бизнеса на всички нива в организацията.

Какви са ползите за вашия бизнес при работа с ERP4 системата?

  • По-висока ефективност: Оптимизацията и автоматизацията на всички бизнес процеси в производството и работата на компанията ще помогне за постигането на по-висока ефективност с по-малко ресурси.
  • По-детайлни анализи: Всички процеси в компанията се извършват на едно място, което позволява да получавате бързо и лесно анализи, които ще ви покажат посоката на развитие на вашата компания.
  • По-бързо отчитане: Работата с ERP4 системата в реално време ви дава възможност бързо и лесно да отчитате резултатите на компанията.
  • Минимизиран риск: Работата в реално време на всички нива в компанията ви предоставя повече видимост и контрол над бизнеса, като ви гарантира коректното изпълнение на производствените процеси. Това гарантира точност на прогнозираните резултати и предотвратяване на рисковете.
  • Опростени процеси: С помощта на ERP4 системата, която споделят база данни в реално време и работи с презададени производствени процеси, можете да опростите работата в компанията на всички нива и да предоставите по-лесна среда за работа на своите служители.
  • Подобрена гъвкавост: Облачно базиран, складовият софтуер на ERP4 системата ви гарантира гъвкавост при работата с него, достъп до всички данни в реално време, бързо и ефективно управление на производствените процеси в компанията.
  • Пълен контрол: Работата със складовата програма ви дава пълен контрол над информацията за наличностите от суровини до крайна продукция, като извършва мониторинг и анализи на всички производствени процеси, дава информация за най-успешните сделки и подобрява управлението на снабдяването.