Какво е ERP система?

ERP означава единна система за планиране на ресурсите на предприятието. Това е производствен софтуер за интегрирано управление на основните бизнес процеси в реално време. 

Какво е ERP система? Това е бизнес софтуер, който предприятията използват за управление на ежедневни дейности като производствени процеси, счетоводство, доставки, ръководене на проекти, пресмятане на риска, търговски сделки, операции по веригата за доставки и други. 

Една ERP система може да бъде локална или базирана в облак. Използването на базираните в облак приложения нарасна през последните години поради факта, че информацията е лесно достъпна от всяко място с помощта на Интернет. 

ERP система се използва за обвързване на различните бизнес процеси и улеснява обмена на данни между тях. Тя изцяло прекратява дублирането на данни в използвания складов софтуер и осигурява прозрачност на информацията в една единствена програма с обща база данни, достъпна за всички в реално време.

ERP4 осигурява най-високото ниво на сигурност на данните. И въпреки, че тя е единна система с общ интерфейс, служителите на организацията имат различни нива на достъп, които се определят от ръководството.

ERP системи в България вече се използват от редица предприятия, които откриха множеството им ползи. Те са чудесен инструмент, който помага на компаниите лесно да се приспособят към динамично променящите се среди на бизнеса и бързо да интегрират своите партньори и служители. Използването на подобен тип складов софтуер позволява да се оптимизират разходите и да се увеличат многократно приходите, а също така да помогне на бизнеса да планира по-ефективно и да му предостави цялостен поглед върху процесите и дейностите му.

ERP системата складова програма ли е?

Една ERP система е много повече от това. Тя помага на предприятията да използват единна база данни, чиято функционалност превъзхожда обикновения складов софтуер – тя дава достъп до данни, обработени в реално време, които могат да достигнат до всички звена на предприятието. Това прави употребата ѝ ценна и важна за една компания, а предимствата ѝ – много повече, отколкото дори на една обикновена складова програма.

 

ERP системата има различни функционалности и вие можете да се възползвате от всички тях. Ако имате нужда от подобрения във вашата складова програма, то лесно можете да я замените със софтуера и да оптимизирате работата си. Чрез него целият ви екип ще има достъп до единната информация, което е сигурен начин за предотвратяването на грешки и повишаване на ефективността на персонала.

 

Основен принцип на една добра складова програма е централизираното събиране на данни за широко разпространение. Тя заменя нуждата от употребата на множество бази данни за различните производствени процеси и създава изцяло нов ред в предприятията. До нея имат достъп служителите от всички екипи – те могат да създават, съхраняват и използват данни чрез единния интерфейс, който осигурява достоверна информация в реално време. Това спомага за оптимизирането на процесите от цялата производствена линия и води до подобрения дори в административен и счетоводен план.

ERP4 има най-висока степен на интеграция – тя представлява складова програма и бизнес софтуер за ефективно и надеждно управление на всички бизнес процеси. Възползвайте се от демо версия на складовата програма, с която лично да тествате предимствата ѝ в рамките на 30 дни.

Как ERP системата оптимизира процесите в бизнеса?

ERP системата може да подобри бизнес развитието на компанията чрез разработване на най-ефективния начин за планиране на ресурсите и оптимизиране на производителността. Тя предоставя умни бизнес решения – помага да избегнете излишъка от запаси, като ви предоставя информация за продукти, само когато е необходимо да повишите инвентара си. Тя създава контролирана верига на доставки, предлага по-добър контрол върху поръчките, складирането, контрола на качеството и доставката, за да подпомогне точното планиране и да избегне нежелани и неочаквани изненади.

Този складов софтуер използва работни потоци, които рационализират бизнес процесите, внимателно проследяват ефективността на служителите от отделните екипи и анализират резултатите. Това предоставя на ръководството прозрачност на данните и по-добро разбиране на представянето на индивидуалните служители в компанията, което от своя страна позволява да се проследят различните процеси и да се определи кои от тях са най-продуктивни и кои имат нужда да бъдат подобрени. По този начин софтуерът за производство оптимизира и процесите по цялата линия, следейки за най-слабите звена и предлагайки идеи за тяхното усъвършенстване. 

Складовият софтуер осигурява видимост на данните на различните клиенти и доставчици, което подобрява взаимоотношенията във всички аспекти на бизнеса. По-добрата комуникация и разбиране на нуждите на клиентите е ключът към успеха.

Как се работи с ERP4 системата?

ERP4 системата е смарт технология – колаборация от складова програма, софтуер за производство и умни бизнес решения в едно, която оптимизира фирмените процеси. Тя помага на компаниите да развиват своя бизнес и осигурява висока степен на интеграция и надеждно управление на всички процеси.

ERP4 е интуитивен и лесен за работа софтуер. Погрешно схващане е, че програмата е твърде сложна за бизнесите. Всъщност внедряване на ERP системата е съвсем лесно. Ръководните кадри в една бизнес организация ще се адаптират бързо към работата със софтуера и по този начин те ще могат да обучат ефективно своите служители от отделните екипи.

Въпреки това, ако вие или служителите ви имат нужда от информационна среща или курс относно новата ERP система – обучение, което детайлно да разясни тънкостите на софтуера, ние сме на разположение. Екипът на ERP4 може да извърши задълбочено обучение на тема “Как се работи с ERP4 системата?”. То се провежда на място пред персонала и задълбочено разяснява начина на работа със складовата програма.

За да се уверите в качествата на смарт технологията на ERP4 и с какво може да ви бъде полезна, възползвайте се от безплатен тестов период за 30 дни, чрез който можете да изпробвате някои от най-ценните предимства за вашия бизнес.

Предимства на ERP системата?

Множеството предимства на ERP системата я извеждат на първа позиция сред редица различни софтуери днес. 

Съвременните системи  за управление се конфигурират спрямо нуждите на бизнеса и неговите служители. Те могат да бъдат адаптирани към промените, които настъпват в организацията или да улеснят различните екипи и комуникацията между тях. Системата ще бъде максимално ефективна за нуждите на предприятието, независимо дали са необходими подобрения във вашата програма за складова наличност, софтуер за планиране на производството или дори комуникацията между различните звена. Системата има единен интерфейс, я всеки служител има определено ниво на достъп до данните на фирмата. Те от своя страна се обновяват навременно, което минимизира риска от работа с погрешна информаци.

Използвайки ERP система, вие имате възможност да изберете от кои инструменти да се възползвате и от кои не. Можете да изберете всички – от разработването на продуктите до управление на човешките ресурси и счетоводството на компанията. Така ще дадете възможност на екипите си да използват времето си по-ефективно, като им предоставите информацията и данните, от които се нуждаят, само на една ръка разстояние. 

Всеки бизнес поема рискове, докато създава и разпространява продукти, но с правилния софтуер те се минимализират. Лидерът в разработката на високотехнологични решения за управление на бизнеса ERP4 помага за по-прецизното планиране, намалява вероятността от грешки и подпомага правилните счетоводни и финансови процеси.