За Нас и ERP4 Системата

Кои сме ние?

„Роял Софтуер“ ООД е изцяло българска компания, специализирана в разработването на интелигентни бизнес софтуери и ERP системи от ново поколение. Дългогодишният опит и екипът от специалисти позволяват на компанията да разработва иновативни складови софтуери и ERP системи в България така, че да помага на бизнеса на всяка компания да расте и да се развива в крак с новите технологии на международно ниво. ERP4 системата помага на компаниите да повишат ефективността на бизнеса си, да увеличат продажбите си, да управляват всички бизнес процеси в реално време, да повишат производителността и да сведат рисковете до нула.

Защо решихме да създадем ERP4 системата?

Нашето мащабно и задълбочено проучване на пазара ни показа, че огромна част от компаниите, независимо от кой сектора са и какъв е размера на фирмата, страдат от липсата на единна ERP система, която да обединява всички необходими за ефективното развитие на бизнеса функции, да е лесна за имплементиране, да е интуитивна и лесна за работа, да бъде реално в помощ на компанията, а не бреме за персонала, който работи с нея. Да има възможност за бързи и лесни персонализирани решения, които да не изискват много време за тяхната изработка и да не са прекалено скъпи. Да има интелигентни, презададени функции на складовия софтуер, които да предотвратяват и минимизират рисковете за бизнеса до нула. Да предоставя обобщени анализи и справки на ръководния състав, които бързо да покажат актуалното състояние на компанията във всяко едно от звената. Да отразява данните в ERP системата в реално време. И всичко това да бъде облачно базирано, за да имат достъп от всяка точка на света.

Това ни мотивира да отговорим на нуждите на бизнеса и да създадем съвършената и иновативна ERP система, която да бъде като жив организъм и да „диша“ заедно в Вашата компания – ERP4.

С какво ERP4 се отличава от останалите складови програми?

ERP4 системата има няколко категорични и неоспорими предимства пред всички останали ERP системи и складови софтуери в България. Загубили сте вяра в това, че може да съществува ERP система със складов софтуер за вашето производство, което можете да внедрите до 1 седмица в работния процес? Ние ще ви убедим, че това е възможно! Защото ERP4 системата позволява бързо, лесно, опростено и интуитивно имплементиране, без да се налагат дълги и сложни обучения.

Кое е различното от останалите ERP системи?

ERP4 системата иновативен складов софтуер от най-ново поколение. Това се доказва от реално работещите функционалности на бизнес софтуера, който създадохме, за да подпомогнем бизнеса с лекота да премине към дигиталната среда на работа. С тази цел създадохме интуитивна и лесна за работа складова програма, с която да могат да оперират служители на всички нива в компанията още от първия ден, без това да налага сложни и времеемки обучения. Също така, ние знаем, че за бизнеса е изключително важно да има ясни отчети, точни справки и конкретни показатели. Благодарение на BI модула, мениджърския екип ще може лесно и бързо, в реално време, от всяка точка на света да получи нужните му анализи и справки. Тогава лесно се определят краткосрочните и дългосрочните стратегии на компанията. Защото имаш надежден инструмент като ERP4 системата!