Кои са най-важни предимства на ERP4 системата?

Има няколко основни показатели, които обуславят дали нашия бизнес е успешен или се налага да работим по-ефективно. ERP4 системата е напълно достъпна за всяка фирма и предлага реални решения за вашия бизнес. Увеличете печалбата си с над 30% и ефективността на персонала си, благодарение на интелигентните решения, които ви дава ERP4.

Време е да преминете към цифровата икономика

Лесен, опростен и интуитивен преход към ERP4 е гарантиран от нашия екип. Складовият софтуер ERP4 е облачно базиран и ви дава възможност да работите дистанционно от всяка точка на света. Стимулирайте ефективността и гъвкавостта на Вашия бизнес, бъдете в крак с технологичните иновации и увеличете продажбите си с над 30%, благодарение на ERP4 системата.

Увеличете печалбата си сега

ERP4 системата със своя BI (Business Intelligent) модул позволява да мениджърите в компанията да анализират справките не само за финансовите резултати, но и много по-задълбочено и индивидуално да вникнат в ефективността на всеки от бизнес отделите, както и на всеки от членовете на екипите. Това ще доведе до повишаване на оборота, оптимизиране на разходите и увеличаване на печалбите на компанията. Време е да станете част от съвременния свят на ERP системата.

Сигурни ли сте, че до сега сте познавали в детайли своя бизнес?

ERP4 системата ви гарантира по-голям контрол върху вашата компания, посредством складов софтуер създаден, за да расте заедно в вашия бизнес. Рационализирайте ключови процеси, придобийте по-добра представа за вашия бизнес и вземайте решения въз основа на информация в реално време така, че да можете да увеличавате нетните приходи на вашата компания.

Сложете край на липсите във вашата компания с ERP4 системата

При работата с надежден складов софтуер, какъвто гарантирано е ERP4 системата, вече ще знаете всяка наличност на суровини и материали за вашето производство, какво количество крайно продукция можете да генерирате и ще намалите до минимум загубите. ERP4 системата гарантира отчитането на всяка доставка, производствен процес, заскладяване на стоки и продажбите така, че компанията да бъде ефективна в нейното производство. Интелигентните системи на ERP4 не позволяват злонамерена манипулация на данните в системата, защото BI (Business Intelligence) модула ще засече всяка несъответствие от вече презададените формули в ERP системата. Бъдете спокойни за своя бизнес с ERP4!
images

На цена от една минимална работна заплата

Създадохме ERP4 системата, за да бъде достъпна за всеки бизнес и компания, която иска да се дигитализира, да увеличи драстично ефективността си, да увеличи печалбите си и да намали разходите. Месечния абонамент за ERP4 системата се равнява на една минимална работна заплата, а работата и процесите, които извършва за безценни. Инвестирате минимални средства срещу, които получавате подобряване на ефективността на компанията с повече от 30%. Освен това, с помощта на складовия софтуер ERP4 ще сложите край на липсите във вашия склад. Това неминуемо ще доведе до увеличаване на печалбата ви.