5 мита за ERP системите

erp system

Преди да решите да интегрирате ERP система във вашето предприятие е важно да имате пълна и обективна информация за този бизнес софтуер, за да изберете точния за вас продукт. По този начин наистина ще можете да постигнете своите бизнес цели и да подобрите ефективността в компанията си.

В помощ на бизнес предприемачите екипът на ERP4 дава информация за няколко важни погрешни схващания по отношение на ERP системите, които често срещаме в практиката си.

Само големите компании се нуждаят от ERP система

Само допреди няколко години това беше вярно – предимно големите компании се възползваха от необятните възможности, които предлага този софтуер. С бурното технологично развитие обаче, когато бизнес процесите се дигитализират и автоматизират, малките компании също са изправени пред необходимостта да се адаптират към тези промени. В противен случай ще загубят конкурентно предимство, а вероятността от допускане на грешки и допълнителни разходи се увеличава. Понастоящем се предлагат специализирани ERP системи както за големите, така и за малките предприятия, като при разработката им се съобразява и индустрията и сферата на дейност на организацията.

ERP системата е стандартна и може да се интегрира един и същ софтуер в различни компании

Това е една от най-често срещаните заблуди, която вероятно битува от зората на разработването и въвеждането на бизнес софтуера. В над 40-годишната история на ERP системите обаче тя е развита и прецизирана, така че да отговаря на нуждите на конкретната индустрия. С други думи, не може да се разчита, че един софтуер е решение за всички видове бизнес, но със сигурност съществува точното решение именно за вашия бизнес. Важното е да намерите опитен и коректен партньор, който да ви помогне да го намерите. Това става на база на предварително проучване и обсъждане с мениджмънта на организацията, така че да се разработят и внедрят именно функционалностите, които ще съответстват на дейността, бизнес целите и профила на вашата компания.

Интегрирането на ERP система е скъп и бавен процес

Това е напълно погрешно схващане, което може би възпира някои компании да интегрират в дейността си такъв софтуер. На прага на петото десетилетие пазарно присъствие познатата в миналото само като складова програма система днес обединява различни функционалности, които лесно се адаптират в зависимост от индивидуалните нужди. Освен това интерфейсът е максимално опростен и интуитивен, което позволява на опериращите с него бързо да се ориентират и да работят лесно с него. По този начин отпада и необходимостта от провеждане на продължителни обучения.

Цената на въвеждането на софтуера е в зависимост от типа на избраната ERP система. Ако са необходими повече функционалности и съответно модули, цената ще се повиши. Ето защо е важно много прецизно да се определи какъв точно софтуер отговаря на вашата бизнес организация и цели. Също така следва да се има предвид, че цената за интегрирането се компенсира за много кратък период от време с оглед на дългосрочните ползи и добавената стойност за компанията.

ERP системата е складов софтуер, който предполага един и същи начин на работа във всички предприятия

В това твърдение всъщност погрешните представи са две. Едната е, че става дума само за складов софтуер, а другата се отнася до разбирането за стандартизирането на работните процеси. Този софтуер всъщност обединява всички бизнес процеси в компанията – производство, финанси, човешки ресурси, верига на доставки и други. По отношение на стандартизацията софтуерът поддържа, анализира и автоматизира данни, така че се опростяват различни процеси, осигурява се съпоставимост и последователност на информацията, както и се дава възможност за прогнозиране на бъдещото развитие.

ERP системата се отнася само до ИТ отдела

ИТ отделът има своето незаменимо място при внедряването и поддръжката на всяка ERP система. Участието на всички звена в този процес, както и в работата със софтуера, е с ключово значение за постигането на целите, заради които тя се интегрира.