Пазарът на ERP системите навлезе в петото си десетилетие

erp система

ERP навлиза в своето 5-то десетилетие

Повече от четири десетилетия ERP системите продължават да разширяват пазарния си дял, като секторът продължава да отбелязва непрекъснато впечатляващ растеж. Това, което трябва да се отбележи като факт за тези 40 години, е, че понастоящем интегрирането на подходящата ERP система е от ключово значение за успеха на бизнеса, независимо от неговия размер. За разлика от допреди няколко години, когато само по-големите организации или тези с много продукти и услуги търсеха това технологично решение за подобряване на оперативността и ефективността си, днес то се налага като изискване на пазара, клиентите и технологичната среда, в която живеем.

Какво означава внедряването на ЕРП система за бизнеса?

Ключовите думи са персонализация и въплъщаване на пазарните тенденции в конкретни технологични решения. Това означава, от една страна, че бизнесът получава софтуер “по мярка”, който точно отговаря на конкретните нужди и изисквания на всяка организация. От друга страна, съвременният пазар изисква анализ на огромен масив от информация, бърза реакция в отговор на нуждите на потребителите и новите пазарни тенденции. ЕРП системите интегрират всички тези възможности в работещо решение, което едновременно рационализира работни процеси в организацията, оптимизира производителността, намалява разходите, дава отговори на най-важните въпроси, свързани с развитието на вашия бизнес.

Неограничените възможности на ERP системата

Уникалността на ЕРП системата е едновременно в нейната широка функционалност и тясно персонализиране. По отношение на функционалността ѝ тя интегрира практически всички основни бизнес процеси – складов софтуер; производствена програма; управление на бази данни и анализа им; финанси; HR; верига на доставки и други. Вероятно тази всеобхватност не изненадва никого, имайки предвид развитието на технологиите.

Големият скок в развитието на ERP системите се състои от информацията, която мениджърите получават като преход от “Какво се е случило?” в първите етапи от пускането на пазара на този софтуер към “Какво ще се случи?” на прага на петото десетилетие. Да, подходящата система дава перспектива и е насочена към бъдещето, а не просто обработва данни за минали периоди.

По отношение на персонализацията системата се приспособява към модели и стилове на работа, така че напълно да отговаря на индивидуалните особености и цели на бизнес организациите.

Бъдещето на ERP системите

В бъдеще очакванията за развитието на глобалния пазар на ERP системи е да реализира удвояване – от 64.7 млрд. щатски долара през 2022 г. да достигне до 130 млрд. щатски долара до 2027 г. И този тренд е напълно обясним и не е изненада за никого. От една страна, очакванията към бизнеса непрекъснато нарастват. Бързо променящият се пазар и светът като цяло пък изискват компаниите не просто да се адаптират към промените, а да ги изпреварват. И не на последно място, нарастващият недостиг на таланти, все по-голямата конкуренция и редицата глобални събития също изискват своевременна и точна реакция.

Подходящият ERP софтуер засяга всеки аспект от организацията, той е най-прекият и безболезнен път към трансформацията и откриването на нови възможности за бизнес.