Кога да интегрираме ERP системи?

Кога да интегрираме ERP системи?

Бизнесът в технологичната ера

В ерата на технологиите бизнесът е предизвикан повече от всякога да внедри подходящия софтуер, за да отговори на очакванията и изискванията на заинтересованите от дейността му страни. А те са много – регулаторни органи, доставчици, бизнес партньори, клиенти, НПО и т.н. Интегрирането на ERP системи понастоящем е все по-актуално, макар че този бизнес софтуер навлезе в петото си десетилетие на пазара. На какво се дължи този засилен интерес към него и кога е най-подходящото време за внедряването му? Отговорът е в следващите редове.

Кога е най-подходящото време да интегрираме ERP системи?

На първо място при вземането на решение за интегриране на нов софтуер е необходимо да се анализират внимателно и настоящите, и бъдещите бизнес цели, процеси и дейности в предприятието. Както вече отбелязахме в началото, технологизирането на живота ни във всички аспекти поставя и бизнеса пред необходимостта да използва подходящите софтуерни решения. Ако перифразираме онази стара поговорка “Когато си в Рим, прави като римляните”, то в динамичната дигитална среда, трябва да сме дигитализирани. Нещо повече, когато внедреният вече софтуер е морално или технологично остарял и създава проблеми в работата с него, вече не се поддържа и актуализира, той трябва да бъде сменен своевременно. Това е единият основен момент, в който следва да намерите точната за вашата организация ERP система.

Вторият такъв момент е при промяна в дейността, мащаба или процесите в компанията, например при разкриването на представителства и офиси, въвеждане на нови продукти и услуги или подобряването на съществуващите.

Интегрирането на ERP система, адаптирана към нуждите на вашата компания, трябва да стане в максимално кратки срокове и в двата варианта. В противен случай рискът за намаляване на ефективността от дейността е съществен.

Точният момент да внедрите ERP системи

  • По правило би следвало това да стане малко преди да осъществите промените във вашата организация или непосредствено след това – по този начин ще имате своевременна и цялостна представа за бизнес процесите. Не и по време на самите промени, защото тогава няма да сте достатъчно съсредоточени върху работата със софтуера, а ще сте заети с реализирането на промените.
  • Изберете момент, в който работата е по-малко – за да имате достатъчно време да се фокусирате заедно с екипа си върху новата ERP система и да се обучат служителите.
  • При установена организационна структура и разпределени роли и отговорности на служителите – така вашият екип ще е обучен и подготвен за работа с новоинтегрираните ERP системи, а няма да е ангажиран с адаптиране към нови роли и отговорности в организационната структура. Наемането на нови служители означава, че и те ще трябва да бъдат допълнително обучени за работа със софтуера.

Защо ERP системите са толкова търсени точно сега?

Един от основните отговори е, че те са интегрирано и цялостно решение за вашия бизнес. Ако само няколко години по-рано в развитието им те се ползваха основно като складова програма или за данни за отделни други бизнес процеси, днес те са ядро на всички оперативни процеси в бизнеса. С други думи, няма да ви е необходим отделен складов софтуер, софтуер за управление на човешките ресурси, за обслужване на клиенти или производствена програма.

С интегрирането на ERP системи получавате един инструмент за управление, един източник на информация, данни в реално време от всяка точка на света и по всяко време. И, разбира се, много възможности да се възползвате от конкурентните предимства, които ви дава този инструмент.

Българската компания ERP4 ви предлага специално разработени софтуерни решения за вашия бизнес и безплатен тестов период. Квалифицираният и опитен екип на компанията подкрепя бизнеса в страната и чужбина да реализира бизнес целите си чрез разработката и внедряването на точните ERP системи.