6 Вида бизнес, които имат нужда от складова програма

Складова програма ERP4

Всички видове бизнес се нуждаят от складова програма, някои повече от другите

Складовата програма е умен инструмент, който позволява обективното и надеждно управление на всички важни аспекти в бизнеса. Той обхваща както сигурността на информацията, така и производството, отношенията с клиенти и доставчици, дистрибуцията, човешките ресурси и др.

Във времето на дигиталната революция, когато както личният живот, така и организационният, е все повече онлайн и зависим от технологиите, този дигитален инструмент се превръща във важно условие за развитието на бизнеса. Тук ще посочим няколко сфери на бизнес дейност, в които складовият софтуер се е превърнал в почти задължително условие за организациите.

Няколко причини за незаменимостта на складовата програма

Тук могат да се посочат много причини, които определят необходимостта от внедряването на складова програма. Разбира се, на първо място стои аргументът, че във века на дигитализацията бизнесът не може да се развива, ако остане офлайн. Другите незаменими предимства на складовия софтуер са:

  • Реализира всички основни складови функции – продажби, дистрибуция, ревизия, бракуване, както и създава и поддържа база данни за всички извършени складови операции, като процесите са напълно автоматизирани;
  • Осигурява информация, отговаря за съхранението й и дава възможност за специално търсене по зададени критерии относно наличности, срок на годност, качествени характеристики на артикулите и т.н.;
  • Прецизно управление на движението на стоки и парични потоци, така че по всяко време могат да се следят разходите и печалбите;
  • Чрез складовия софтуер могат да се правят автоматични поръчки при изчерпване на зададено от вас количество, да се използват различни възможности за настройки и информация;
  • Позволява оптимизиране на човешките ресурси, автоматизирайки много от процесите, така че съответно се повишава скоростта за обработка при минимизиране на разходите;
  • Позволява адаптиране към вашия бизнес, така че точно да отговаря на конкретните нужди и да ви помогне да постигнете резултатите, които търсите;
  • Осигурява достъп до наистина важните данни за вашия бизнес от всяка точка на света и по всяко време чрез облачната технология.

Бизнесът, който не може без складова програма

Вероятно е коректно да сравним бизнеса без складов софтуер с човека без мобилен телефон. Факт е, че технологиите улесняват нашето ежедневие и откриват много неподозирани посоки за бъдещето. В този смисъл всеки бизнес, който има цели и иска да е в крак с времето и конкуренцията, се нуждае от такъв умен инструмент.

Търговските обекти с голям асортимент са загубени без складов софтуер

Тук се включват по подразбиране хранителните магазини, където артикулите са много на брой и разнообразни. Размерът на търговския обект в случая не е от значение, важен е фактът, че е голям стокооборотът и стоката е с опредлен срок на годност – параметър, който трябва да се следи ежедневно. Ето защо се изисква стриктно и прецизно наблюдение на партидите и сроковете на годност. Необходимостта от регулярни доставки, така че да не се случва изчерпване (out-of-stock) или презапасяване с артикули, също е важен аргумент за внедряването на складова програма.

Нехранителни търговски обекти с множество и разнообразни артикули

На практика, в това число се включват всякакви по-малки или по-големи търговски обекти, в които се продава богато разнообразие от продукти. Само като пример могат да се посочат обекти, предлагащи строителни материали, домашни потреби, играчки и др. Проследяването на наличностите и осигуряването на оптималните количества стоки дефакто е невъзможно без автоматизиране. Складовата програма е без алтернатива в този случай.

Онлайн магазинът също не може без програма за складова наличност

Онлайн пазаруването продължава да заема все по-голям процент от продажбите на различни стоки и услуги. Това лавинообразно нарастване на продажбите, което продължава с още по-бързи темпове след възстановяване на пазарите от коронавирус пандемия, изисква и адекватно дигитално решение за управление. Една надеждна складова програма позволява пълна интеграция на електронния магазин, така че да се автоматизира целия процес. С презумпцията, че клиентът може да поръчва 24 часа в денонощието, автоматичното предоставяне на информация за наличностите в магазина, е от съществено значение.

Производството и складовата програма

Независимо дали става дума за по-голям цех или например ателие, произвеждащи стоки, складовият софтуер няма аналог. Той дава възможност за цялостно проследяване на съставните части и разходите за производство, движението на стоката по цялата верига, брака, оформяне на партиди и др.

И, разбира се, големите хипермаркети и вериги магазини

Излишно е да посочваме, че големите хипермаркети и веригите магазини не могат да функционират във вида, в който сме свикнали, без наличието на добра складова програма. Освен складовото управление в този случай и връзката между персонала , обслужващ отделните звена и магазини, е немислима без такъв дигитален инструмент.

ERP4 предлага най-доброто дигитално решение за вашия бизнес на най-добра цена

Екипът на ERP4 има дългогодишен опит в разработването и внедряването на умни инструменти, които помагат на бизнеса да се развива и да постига целите си. За да се възползвате напълно от огромния потенциал на складовата програма, тя трябва да приляга точно на вашата дейност и големината на вашата организация. Така в много кратки срокове ще отбележите съществено подобряване на ефективността в управлението и контрола, както и в минимизиране на разходите за дейността. Примерът с точния избор на дреха, която да приляга точно на вашата фигура, на целта за употребата й и на вашия натюрел е най-близък и по отношение на избора на складов софтуер. В този случай е най-добре да се доверите на опита и експертизата на ERP4, за да получите най-точното решение на най-добра пазарна цена. За целта технологичната компания има три пакета, включващи различни функционалности на програмата, като цената за внедряване започва от сума, по-малка от една минимална работна заплата. Това означава, че вашата инвестиция в този случай е по-малка от тази за разкриване на допълнително работно място.

Компанията ви дава възможността да използвате безплатна складова програма с всички функционалности за 30-дневен период, така че лично да проверите ефективността на технологичното решение.